Tehnologija

Poleg človeških virov, s ponosom lahko trdimo, da smo pri uvajanju inovativnih tehnoloških rešitev zelo hitri in fleksibilni. Za to skrbijo sodelavci iz našega razvojnega oddelka.

Za potrebe komunikacije z vašimi uporabniki razvijemo individualne uporabniške vmesnike za zajem in obdelavo podatkov, ne glede na specifiko dejavnosti vašega podjetja. Zajete in obdelane informacije bodo tako vedno na voljo osebam na vašem podjetju, ki so za posamezno področje odgovorni. Intervali obveščanja o dogajanju izven vašega delovnega časa so lahko od takojšnjega do zamika v naslednji delovni dan. Seveda zagotavljamo tudi poglobljene analize dohodnih in odhodnih klicev v naš klicni center, kar vam omogoča še natančnejše usmerjanje vaših tržnih aktivnosti.